دانلود انواع فهرست بها

فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه

 

 

فهرست بهای پایه رشته تاسیسات برقی

 

 فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی

 

 فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری 

 

فهرست بهای پایه رشته خطوط انتقال آب

 

فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

 

فهرست بهای آبیاری و زهکشی

 

فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار 

 

 فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي 

 

فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه

 

فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي

 

فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات

 

فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه 

 

فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي

 

تعرفه خدمات نقشه برداري

 

دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك

 

فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب