نشریات

مجموعه نشریات نظام فنی و اجرایی کشور

 

ردیف عنوان نام تاریخ دانلود دانلود کمکی
1 نشریه 1 زلزله خیزی ایران (از سال 1900 تا سال 1969)
2 نشریه 2 زلزله هشتم مرداد ماه 49 قرناوه (گنبد کاووس)
3 نشریه 3 بررسیهای فنی
4 نشریه 4 طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه
5 نشریه 5 آزمایش لوله‌های تحت فشار سیمان و پنبه نسوز در کارگاههای لوله‌کشی
6 نشریه 6 ضمائم فنی دستورالعمل طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها
7 نشریه 7 دفترچه تیپ شزح قیمت های عملیات راه های فرعی
8 نشریه 8 دفترچه تیپ شرح قیمتهای واحد عملیات راههای اصلی
9 نشریه 9 مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتدایی
10 نشریه 10 بررسی فنی مقدماتی زلزله 21 فروردین ماه 1351 منطقه قیر و کارزین استان فارس
11 نشریه 11 برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی کوچک
12 نشریه 12 روسازی شنی و حفاظت رویه آن
13 نشریه 13 زلزله 17 آبان ماه 1350 بندرعباس
14 نشریه 14 تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (کارهای آجری)
15 نشریه 15 تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش تعیین هزینه ساعتی ماشینهای راهسازی)
16 نشریه 16 شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای ساختمانی
17 نشریه 17 برنامه ریزی فیزیکی بیمارستان های عمومی از 150 تا 720 تخت
18 نشریه 18 مشخصات فنی عمومی لوله‌ها و اتصالات پی.وی.سی سخت برای مصارف آبرسانی
19 نشریه 19 روش نصب و کارگذاری لوله های پی.وی.سی
20 نشریه 20 جوشکاری در ساختمانهای فولادی
21 نشریه 21 تجهیز و سازمان دادن کارگاه جوشکاری
22 نشریه 22 جوش پذیری فولادهای ساختمانی
23 نشریه 23 بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی
24 نشریه 24 ایمنی در جوشکاری
25 نشریه 25 زلزله 23 نوامبر 1972 ماناگوا
26 نشریه 26 جوشکاری در درجات حرارت پایین
27 نشریه 27 مشخصات فنی عمومی لوله‌کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان
28 نشریه 28 تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (ملات ها)
29 نشریه 29 بررسی نحوه توزیع منطقی تخت های بیمارستانی در کشور
30 نشریه 30 مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرها
31 نشریه 31 تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (اندودها، قرنیزها و بندکشی)
32 نشریه 32 شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان
33 نشریه 33 مشخصات فنی عمومی راه های اصلی
34 نشریه 34 مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختمان
35 نشریه 35 مشخصات فنی عمومی کارهای بتنی
36 نشریه 36 مشخصات فنی عمومی کارهای بنایی
37 نشریه 37 استانداردهای نقشه کشی
38 نشریه 38 مشخصات فنی عمومی اندودکاری
39 نشریه 39 شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع
40 نشریه 40 مشخصات فنی عمومی در و پنجره
41 نشریه 41 مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختمان
42 نشریه 42 مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختمان
43 نشریه 43 تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (کاشی کاری، سرامیک کاری، فرش کف و عایقکاری)
44 نشریه 44 استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در لوله‌کشی آب آشامیدنی
45 نشریه 45 استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتی
46 نشریه 46 زلزله 16 اسفند ماه 1353 سرخون بندرعباس
47 نشریه 47 استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله‌های تحت فشار پی.وی.سی
48 نشریه 48 مشخصات فنی عمومی راه های فرعی درجه یک و دو
49 نشریه 49 بحثی پیرامون فضا در ساختمان های اداری
50 نشریه 50 گزارش شماره 1 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران
51 نشریه 51 مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورق های پوششی سقف
52 نشریه 52 شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات برقی
53 نشریه 53 زلزله های سال 1970 کشور ایران
54 نشریه 54 راهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله‌های سخت پی.وی.سی درلوله‌کشی آب سرد
55 نشریه 55 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی تجدید نظر دوم 1382
56 نشریه 56 راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله‌های سخت پی.وی.سی
57 نشریه 57 شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمان های بتن آرمه
58 نشریه 58 موقعیت 170 دستگاه شتاب نگار حرکات شدید
59 نشریه 59 شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آب
60 نشریه 60 شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آب
61 نشریه 61 طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزی
62 نشریه 62 شناخت کارکردهای یک مجموعه مسکونی
63 نشریه 63 زلزله های سال 1969 کشور ایران
64 نشریه 64 مشخصات فنی عمومی درزهای انبساط
65 نشریه 65 نقاشی ساختمان ها (آیین کاربرد)
66 نشریه 66 تحلیلی بر روند دگرگونی های سکونت در شهر
67 نشریه 67 راهنمایی برای اجرای ساختمان بناهای اداری
68 نشریه 68 ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آب
69 نشریه 69 زلزله های سال 1968 کشور ایران
70 نشریه 70 مجموعه مقالات سمینار سنتو (پیشرفتهای اخیر در کاهش خطرات زلزله، تهران23-25 آبان ماه 1355)
71 نشریه 71 محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگی
72 نشریه 72 راهنمایی برای تجزیه قیمت های واحد کارهای تاسیساتی
73 نشریه 73 تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (عملیات خاکی با وسایل مکانیکی)
74 نشریه 74 ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمان های فولادی
75 نشریه 75 برنامه کامپیوتری مربوط به آنالیز قیمت کارهای ساختمانی و راهسازی
76 نشریه 76 مجموعه راهنمای تجزیه قیمت های واحد برای کارهای ساختمانی و راهسازی (قسمت اول)
77 نشریه 77 زلزله 4 مارس 1977 کشور رومانی
78 نشریه 78 راهنمای طرح ساختمان های فولادی
79 نشریه 79 شرح خدمات نقشه برداری
80 نشریه 80 راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق زلزله خیز
81 نشریه 81 سیستم گازهای طبی در بیمارستان – محاسبات و اجرا
82 نشریه 82 راهنمای اجرای سقفهای تیرچه بلوک
83 نشریه 83 مجموعه نقشه‌های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه 8 متر 1362
84 نشریه 84 طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت (با صندلی چرخدار)
85 نشریه 85 معیارهای طرح هندسی راههای اصلی و فرعی
86 نشریه 86 معیارهای طرح هندسی راه های روستایی
87 نشریه 87 معیارهای طرح هندسی تقاطعها
88 نشریه 88 چکیده ای از طرح هندسی راهها و تقاطع ها
89 نشریه 89 مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان
90 نشریه 90 دیوارهای سنگی
91 نشریه 91 الفبای کالبدی خانه سنتی
92 نشریه 92 جزئیات معماری ساختمانهای آجری 1363
93 نشریه 93 گزارش فنی ساختمان مرکز بهداشت قم
94 نشریه 94 تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)
95 نشریه 95 مشخصات فنی نقشه برداری
96 نشریه 96 جداول طراحی ساختمان های بتنی فولادی (به روش حالت حدی)
97 نشریه 97 ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاه های فنی و حرفه ای (کارگاه های مربوط به رشته ساختمان)
98 نشریه 98 ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسها
99 نشریه 99 وسایل کنترل ترافیک
100 نشریه 100 بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار 1382

 

جدول شماره2

 

ردیف عنوان نام تاریخ دانلود دانلود کمکی
101 نشریه 101 مشخصات فنی عمومی راه تجدید نظر اول 1382
102 نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه – تجديد نظر دوم 1392/05/15
103 نشریه 101 استاندارد فني قير 12505 1392/07/07
104 نشریه 102 مجموعه نقشه های تیپ تابلیه پلها (پیش ساخته، پیش تنیده، درجا) تادهانه 20 متر
105 نشریه 103 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال) 1382
106 نشریه 104 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری) 1382
107 نشریه 105 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری) 1382
108 نشریه 106 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (اندازه گیرهای جریان) 1382
109 نشریه 107 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (نقشه های تیپ)
110 نشریه 108 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی) 1382
111 نشریه 108- r1 مشخصات فني عمومي سامانه هاي آبياري و زهكشي 1392/09/09
112 نشریه 109 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری) 1382
113 نشریه 1-110 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی – تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط 1380
114 نشریه 2-110 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف 1385
115 نشریه 2-110 مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي كارهاي ساختماني- جلد دوم: تاسيسات برقي جريان ضعيف (تجديد نظر 1) 1391/01/29
116 نشریه 111 محافظت ساختمان در برابر حریق 1367
117 نشریه 112 دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی 1372
118 نشریه 113 کتابنامه تونل و تونل سازی 1368
119 نشریه 114 کتابنامه بندر 1368
120 نشریه 115 مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری 1370
121 نشریه 3-116 استاندارد کیفیت آب آشامیدنی
122 نشریه 3-117 مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری
123 نشریه 3-117 – r1 ضوابط طراحي سامانه هاي انتقال و توزيع آب شهري و روستايي (ویرایش 1) 1392/02/17
124 نشریه 3-118 مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری
125 نشریه 1-119 دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد اول: ژئودزی و ترازیابی 1386
126 نشریه 2-119 دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد دوم: نقشه‌برداری هوایی (کلیات) 1386
127 نشریه 3-119 دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات) 1386
128 نشریه 4-119 دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات) 1386
129 نشریه 5-119 دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد پنجم: میکروژئودزی 1386
130 نشریه 6-119 دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد ششم: داده‌های شبکه‌ای و تصویری 1386
131 نشریه 7-119 دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد هفتم: آبنگاری 1387
132 نشریه 120 آیین نامه آبا
133 نشریه 120 آیین نامه آبا (تقسیر جلد 1) 1383
134 نشریه 120 آیین نامه آبا (تقسیر جلد 2) 1383
135 نشریه 3-121 ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهری
136 نشریه 122 مجموعه نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداری
137 نشریه 123 ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی 1372
138 نشریه 124 مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی 1373
139 نشریه 125 مجموعه نقشه های تیپ اجرایی مخازن آب زمینی
140 نشریه 126 راهنمای آیین نامه بتن ایران آبا
141 نشریه 127 آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک) 1372
142 نشریه 1-128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان جلد اول: تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
143 نشریه 2-128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مكانیكی ساختمان ها جلد دوم:تاسیسات بهداشتی
144 نشریه 3-128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – جلد سوم: کانال کشی 1382
145 نشریه 4-128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – عایق کاری 1384
146 نشریه 5-128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – جلد 5 لوله های ترموپلاستیک 1384
147 نشریه1-6-128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان – جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول) 1385
148 نشریه 2-6-128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات (قسمت دوم) 1387
149 نشریه 3-129 ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه فاضلاب شهری
150 نشریه 3-130 گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب
151 نشریه 131 راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی 1373
152 نشریه 131 راهنماي طرح، اجرا و بهره برداري راه‌هاي جنگلي (تجديد نظر 1) 1391/01/29
153 نشریه 1-132 موازین فنی ورزشگاههای کشور – مطالعات وضع موجود مراکز ورزشی 1374
154 نشریه 2-132 موازین فنی ورزشگاه های کشور – مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشی 1374
155 نشریه 3-132 موازین فنی ورزشگاه های کشور – مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشور 1374
156 نشریه 4-132 موازین فنی ورزشگاه های کشور – اقلیم و ورزش در هوای آزاد 1374
157 نشریه 133 راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات 1374
158 نشریه 134 نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان 1374
159 نشریه 135 مجموعه مقالات: 1- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)؛ 2- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛ 3- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنی 1373
160 نشریه 1-136 طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان خوزستان 1377
161 نشریه 2-136 طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان سیستان و بلوچستان 1377
162 نشریه 3-136 طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان کرمان 1377
163 نشریه 4-136 طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان کرمانشاه 1377
164 نشریه 5-136 طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان هرمزگان 1377
165 نشریه 6-136 طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان همدان 1377
166 نشریه 137 راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب 1374
167 نشریه 1-137 راهنماي بهره برداري و نگهداري از مخازن آب شهري (بازنگري اول) 1391/06/12
168 نشریه 1-138 مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات – نگهداری دستگاه های تاسیساتی
169 نشریه 2-138 مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات – بهداشت محیط و پاكیزه نگاه داشتن ساختمان
170 نشریه 3-138 مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات – نگهداری تجهیزات الكتریكی
171 نشریه 4-138 مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات – روغنكاری
172 نشریه 139 آیین نامه بارگذاری پل‌ها 1379
173 نشریه 140 توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب 1381
174 نشریه 141 راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی
175 نشریه 142 ضوابط طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی
176 نشریه 143 برنامه ریزی و طراحی هتل
177 نشریه 1-144 تسهیلات پیاده روی – جلد 1- مبانی فنی
178 نشریه 2-144 تسهیلات پیاده روی – جلد 2- توصیه ها و معیارهای فنی
179 نشریه 3-144 تسهیلات پیاده روی – جلد 3- سوابق مطالعات
180 نشریه 1 – 145 تقاطع های همسطح شهری – مبانی فنی 1376
181 نشریه 2 – 145 تقاطع های همسطح شهری – توصیه ها و معیارهای فنی 1376
182 نشریه 3 – 145 تقاطع های هم سطح شهری – سوابق مطالعات
183 نشریه 146 آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجوانان
184 نشریه 147 ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشور
185 نشریه 148 دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی
186 نشریه 1-149 معیارهای اقلیمی در ساختمان – انرژی تابشی خورشید در گستره ایران تابش بر رویه افقی در سطح زمین
187 نشریه 150 سازه‌های بتنی مهندسی محیط زیست و آزمون آب‌بندی سازه‌های بتن آرمه
188 نشریه 151 راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن
189 نشریه 152 راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر
190 نشریه 153 دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی 1376
191 نشریه 154 دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای 1376
192 نشریه 155 دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک 1376
193 نشریه 156 راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسا 1376
194 نشریه 157 دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی 1376
195 نشریه 158 دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی 1376
196 نشریه 159 ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه 1376
197 نشریه 160 دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز 1376
198 نشریه 161 آیین نامه طرح هندسی راهها 1375
199 نشریه 162 دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکب 1376
200 نشریه 163 مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری 1376

جدول شماره3

ردیف عنوان نام تاریخ دانلود دانلود کمکی
201 نشریه 164 دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری 1376
202 نشریه 165 دستورالعمل برف سنجی 1376
203 نشریه 166 معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روباز 1376
204 نشریه 1-167 مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد اول: اقلیم و ویژگی های ساختمانی، روش های ساخت و تكنولوژی ساختمان، مصالح ساختمانی و ضوابط كاربرد آن
205 نشریه 2-167 مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد دوم: ویژگی های ساختاری ابنیه ویژگی های عملكردی ابنیه
206 نشریه 3-167 مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)
207 نشریه 168 مبانی طراحی انبارهای سیب زمینی، ضوابط طراحی سیستم هوادهی و دستورالعمل بهره برداری انبارهای 3000 تنی سیب زمینی در منطقه سرد و خشک، همراه با: نقشه های تیپ اجرایی (لوح فشرده – CD )
208 نشریه 169 آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی
209 نشریه 170 دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی 1377
210 نشریه 171 ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه ای باروش شکست مرزی 1377
211 نشریه 172 عملکرد، نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
212 نشریه 173 پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان 1377
213 نشریه 174 جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی 1377
214 نشریه 175 علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینی 1377
215 نشریه 176 راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب 1377
216 نشریه 177 راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب 1377
217 نشریه 178 ضوابط طراحی ساختمان های اداری
218 نشریه 179 راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی 1377
219 نشریه 180 راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب 1379
220 نشریه 181 دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب 1377
221 نشریه 182 راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن ها 1379
222 نشریه 183 مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی
223 نشریه 184 بتن در مناطق گرمسیر (ارائه شده در سمینار بندرسازی)
224 نشریه 185 ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی 1378
225 نشریه 186 راهنمای تزریق در سازه های آبی 1378
226 نشریه 187 دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینی 1378
227 نشریه 188 دستورالعمل آزمایش های تراوایی 1378
228 نشریه 189 دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی 1378
229 نشریه 190 فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه 1378
230 نشریه 191 فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه 1378
231 نشریه 192 فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانه 1378
232 نشریه 193 فهرست جزئیات خدمات مطالعات بخش‌سیلاب وتغذیه مصنوعی (مراحل اول ودوم )
233 نشریه 194 فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه‌ها و قنات ها
234 نشریه 195 مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری
235 نشریه 196 آیین نامه طرح هندسی راه روستایی
236 نشریه 197 آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه ها 1379
237 نشریه 198 ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف 1379
238 نشریه 199 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی) 1379
239 نشریه 200 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی) 1379
240 نشریه 201 فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا) 1379
241 نشریه 202 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری) 1379
242 نشریه 203 ضوابط طراحی فضای سبز شهری
243 نشریه 204 پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی 1379
244 نشریه 205 راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه ها 1379
245 نشریه 206 طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA)
246 نشریه 207 دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی
247 نشریه 208 مستند سازی طرحهای آب 1379
248 نشریه 209 مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز
249 نشریه 210 پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی 1379
250 نشریه 211 فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی 1379
251 نشریه 212 فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی
252 نشریه 213 فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی 1380
253 نشریه 214 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره ها 1380
254 نشریه 215 مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب 1380
255 نشریه 216 راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ 1380
256 نشریه 217 طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چال های بهداشتی برای زباله شهری
257 نشریه 218 نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
258 نشریه 219 برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منابع آب 1380
259 نشریه 220 تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب) 1380
260 نشریه 221 تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها 1380
261 نشریه 222 برنامه ریزی آزمایش های رسوب 1380
262 نشریه 223 دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک) 1380
263 نشریه 224 دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک 1380
264 نشریه 225 فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرحهای سازه های آبی (سدسازی) 1380
265 نشریه 226 فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه 1380
266 نشریه 227 دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه 1- مرحله شناسایی؛ 2- مرحله توجیهی؛ 3- مرحله تفصیلی. 1380
267 نشریه 228 آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران 1380
268 نشریه 229 بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته 1380
269 نشریه 230
270 نشریه 231
271 نشریه 232 ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی
272 نشریه 233 آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه
273 نشریه 234 آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران 1381
274 نشریه 1-235 ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو
275 نشریه 2-235 ضوابط و معیارهای طراحی و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلو
276 نشریه 3-235 ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی – مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مكانیكی سیلو
277 نشریه 4-235 ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلو
278 نشریه 236 فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی) 1380
279 نشریه 237 راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی) 1380
280 نشریه 238 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی) 1380
281 نشریه 239 دستور العمل آماربرداری منابع آب – بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار 1380
282 نشریه 240 راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران 1381
283 نشریه 241 راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری 1380
284 نشریه 242 راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای) 1380
285 نشریه 243 دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه 1380
286 نشریه 244 شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبكه های فرعی آبیاری و زهكشی (ثقلی)
287 نشریه 245 معیارهای طراحی سینما
288 نشریه 246 ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی حرکتی
289 نشریه 247 دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی 1381
290 نشریه 248 فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکن ها 1381
291 نشریه 249 فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی 1381
292 نشریه 250 آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده
293 نشریه 251 فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود 1386
294 نشریه 252 رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا 1381
295 نشریه 253 آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری
296 نشریه 1-254 دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی
297 نشریه 1-254 دستورالعمل عمومي ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي طرح‌هاي عمراني (تجديد نظر 1)
298 نشریه 3-254 دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی – راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد
299 نشریه 4-254 دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی – راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پالایشگاه و پایانه های نفتی
300 نشریه 5-254 دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی – راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی شهرك‌های صنعتی

جدول شماره4

 

ردیف عنوان نام تاریخ دانلود دانلود کمکی
301 نشریه 6-254 دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی – راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی فرودگاه‌ها
302 نشریه 7-254 دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی – راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی نیروگاه‌ها
303 نشریه 255 دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران 1381
304 نشریه 256 استانداردهای نقشه کشی ساختمانی 1381
305 نشریه 257 دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت
306 نشریه 258 دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب 1381
307 نشریه 1-258 دستورالعمل بررسي هاي اقتصادي طرح‌هاي توسعه منابع آب (تجديدنظر اول)
308 نشریه 259 دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب
309 نشریه 260 راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل 1381
310 نشریه 261 ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)
311 نشریه 261 ضوابط و معيارهاي فني آبياري تحت فشار (مشخصات فني عمومي) (تجديد نظر اول) 1392/06/13
312 نشریه 262 فهرست جزئیات خدمات مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله‌های شناسائی ، اول و دوم ایستگاههای پمپاژ)
313 نشریه 263 فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه‌سازی)
314 نشریه 264 آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی
315 نشریه 265 دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب
316 نشریه 266 1- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، 2- دستورالعمل تعیین نیتروژن آب 1382
317 نشریه 1 – 267 آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم) 1384
318 نشریه 1 – 267 – r1 آيين نامه ايمني راه هاي كشور جلد اول مباني طرح راه ايمن (تجدید نظر اول) 1393/11/11
319 نشریه 2 – 267 آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی) 1384
320 نشریه 3 – 267 آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه) 1384
321 نشریه 4 – 267 آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه) 1384
322 نشریه 4 – 267 – r1 آيين نامه ايمني راه هاي كشور (جلد چهارم حاشيه ايمن راه) (تجدید نظر اول) 1393/11/25
323 نشریه 5 – 267 آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه) 1384
324 نشریه 6 – 267 آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری) 1384
325 نشریه 7 – 267 آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی) 1384
326 نشریه 268 دستورالعمل تثبیت لایه های خاکریز و روسازی راه ها
327 نشریه 269 راهنمای آزمایش های دانه بندی رسوب
328 نشریه 270 معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور
329 نشریه 271 شرایط طراحی (برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور)
330 نشریه 272 راهنمای مطالعات بهره‌برداری از مخازن سدها مراحل شناسایی، توجیهی، طراحی تفصیلی
331 نشریه 273 راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی
332 نشریه 274 دستورالعمل نمونه‌برداری آب 1383
333 نشریه 275 ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب 1383
334 نشریه 1-275 ضوابط ايمني و بهداشتي كاركنان بهره بردار از شبكه و تصفيه خانه هاي فاضلاب (تجديد نظر اول) 1391/06/12
335 نشریه 276 شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل 1389
336 نشریه 277 راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن 1383
337 نشریه 278 راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری 1383
338 نشریه 279 مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن
339 نشریه 280 مشخصات فنی عمومی راهداری 1383
340 نشریه 281 ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی 1383
341 نشریه 282 ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان‌های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز 1383
342 نشریه 283
343 نشریه 284 راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری بخش دوم تصفیه ثانویه 1383
344 نشریه 285 راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب 1383
345 نشریه 286 ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی) 1383
346 نشریه 1-1-287 طراحي بناهاي درماني (1) – جلد اول: راهنماي برنامه ريزي و طراحي معماري بخش هاي بستري داخلي/جراحي 1383
347 نشریه 2-1-287 طراحي بناهاي درماني (1) – جلد دوم: راهنماي طراحي تاسيسات مكانيكي بخش هاي بستري داخلي/جراحي 1383
348 نشریه 3-1-287 طراحي بناهاي درماني (1) – جلد سوم: راهنماي طراحي تاسيسات برقي بخش هاي بستري داخلي / جراحي 1383
349 نشریه 4-1-287 طراحي بناهاي درماني (1) – جلد چهارم: راهنماي گروه بندي و مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني بخش هاي بستري داخلي/جراحي 1383
350 نشریه 1-2-287 طراحي بناهاي درماني (2) – جلد اول: راهنماي برنامه ريزي و طراحي معماري بخش هاي مراقبت ويژه I.C.U 1383
351 نشریه 2-2-287 طراحي بناهاي درماني (2) – جلد دوم: راهنماي طراحي تاسيسات مكانيكي بخش هاي مراقبت ويژه I.C.U. 1383
352 نشریه 3-2-287 طراحي بناهاي درماني (2) – جلد سوم: راهنماي طراحي تاسيسات برقي بخش هاي مراقبت ويژه I.C.U 1383
353 نشریه 4-2-287 طراحي بناهاي درماني (2) – جلد چهارم: راهنماي گروه بندي و مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني بخش هاي مراقبت ويژه I.C.U 1383
354 نشریه 1-3-287 طراحي بناهاي درماني(3) – جلد اول: راهنماي برنامه ريزي و طراحي معماري بخش اعمال زايمان 1383
355 نشریه 2-3-287 طراحي بناهاي درماني(3) – جلد دوم: راهنماي طراحي تاسيسات مكانيكي بخش اعمال زايمان 1383
356 نشریه 3-3-287 طراحي بناهاي درماني(3) – جلد سوم: راهنماي طراحي تاسيسات برقي بخش اعمال زايمان 1383
357 نشریه 4-3-287 طراحي بناهاي درماني(3) – جلد چهارم: راهنماي گروه بندي و مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني بخش اعمال زايمان 1383
358 نشریه 1-4-287 طراحي بناهاي درماني (4) – جلد اول: راهنماي برنامه ريزي و طراحي معماري بخش بستري زايمان 1384
359 نشریه 2-4-287 طراحي بناهاي درماني(4) – جلد دوم: راهنماي طراحي تاسيسات مكانيكي و برقي بخش بستري زايمان 1384
360 نشریه 1-5-287 طراحي بناهاي درماني(5) – جلد اول: راهنماي برنامه ريزي و طراحي معماري بخش مراقبت ويژه نوزادان NICU 1384
361 نشریه 2-5-287 طراحي بناهاي درماني(5) – جلد دوم: راهنماي طراحي تاسيسات مكانيكي بخش مراقبت ويژه نوزادان NICU 1384
362 نشریه 3-5-287 طراحي بناهاي درماني(5) – جلد سوم: راهنماي طراحي تاسيسات برقي بخش مراقبت ويژه نوزادان NICU 1384
363 نشریه 1-10-287 طراحی بناهای درمانی (10) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب 1386
364 نشریه 2-10-287 طراحی بناهای درمانی (10) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب 1386
365 نشریه 3-10-287 طراحی بناهای درمانی (10) – جلد سوک: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب 1386
366 نشریه 1-11-287 طراحي بناهاي درماني ( 11) ( جلد يکم ) راهنماي برنامه ريزي و طراحي معماري بخش اعمال جراحي قلب باز 1388
367 نشریه 2-11-287 طراحي بناهاي درماني ( 11) ( جلد دوم ) راهنماي طراحي تاسيسات مکانيکي بخش اعمال جراحي قلب باز 1388
368 نشریه 3-11-287 طراحي بناهاي درماني ( 11) ( جلد سوم ) راهنماي طراحي تاسيسات برقي بخش اعمال جراحي قلب باز 1388
369 نشریه 1-12-287 طراحي بناهاي درماني ( 12) ( جلد يکم ) راهنماي برنامه ريزي و طراحي معماري CSICU بخش مراقبت ويژه جراحي قلب 1388
370 نشریه 2-12-287 طراحي بناهاي درماني ( 12) ( جلد دوم ) راهنماي طراحي تاسيسات مکانيکي CSICU بخش مراقبت ويژه جراحي قلب 1388
371 نشریه 3-12-287 طراحي بناهاي درماني ( 12) ( جلد سوم ) راهنماي طراحي تاسيسات برقي CSICU بخش مراقبت ويژه جراحي قلب 1388
372 نشریه 288 آیین نامه طرح هندسی راه آهن
373 نشریه 289 راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها
374 نشریه 290 دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش
375 نشریه 291 جزییات تیپ خطوط انتقال و شبكه های آب و فاضلاب (CD)
376 نشریه 292
377 نشریه 293
378 نشریه 294 نقشه‌های همسان پل‌های راه 1386
379 نشریه 295 نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه 10 تا 25 متر 1386
380 نشریه 296 راهنمای بهسازی رویه های آسفالتی و شنی
381 نشریه 297 فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور 1383
382 نشریه 298 مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (زلزله)
383 نشریه 299 فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی
384 نشریه 1-300 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری 1385
385 نشریه 2-300 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد دوم: مصالح 1385
386 نشریه 3-300 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد سوم: مکانیک خاک و پی 1385
387 نشریه 4-300 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر 1385
388 نشریه 5-300 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی 1385
389 نشریه 6-300 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری 1385
390 نشریه 7-300 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد هفتم: آبراهه و حوضچه 1385
391 نشریه 8-300 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر 1385
392 نشریه 9-300 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد نهم: سکوهای دریایی 1385
393 نشریه 10-300 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر 1385
394 نشریه 11-300 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور 1385
395 نشریه 301 مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن 1384
396 نشریه 302 دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل 1384
397 نشریه 303 مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله های آب و فاضلاب شهری 1384
398 نشریه 304
399 نشریه 305 شرح خدمات مطالعات برنامه ریزی و تهیه طرح های تفصیلی – اجرایی جنگلداری جنگل های شمال کشور
400 نشریه 306 آماده سازی و تمیز کاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش

جدول شماره5

 

ردیف عنوان نام تاریخ دانلود دانلود کمکی
401 نشریه 307 راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه 1384
402 نشریه 308 راهنمای طراحی دیوارهای حائل 1384
403 نشریه 309 راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر 1384
404 نشریه 310 دستورالعمل و ضوابط تقسیم‌بندی و كدگذاری حوضه‌های آبریز و محدوده‌های مطالعاتی در سطح كشور 1391/06/12
405 نشریه 311 راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی 1384
406 نشریه 312 ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی 1384
407 نشریه 313 فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری 1384
408 نشریه 314
409 نشریه 315 راهنمای نگهداری سامانه های زهكشی
410 نشریه 316 راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه 1384
411 نشریه 317 ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی 1384
412 نشریه 318 دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب 1384
413 نشریه 319 ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی 1384
414 نشریه 320 فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی 1384
415 نشریه 321 ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده 1384
416 نشریه 322 دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف 1384
417 نشریه 323 دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی 1385
418 نشریه 324 ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خورجینی 1385
419 نشریه 325 ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی 1385
420 نشریه 326
421 نشریه 327 دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه 1385
422 نشریه 328 تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی؛ واژه ها و اصطلاحات اكتشافات معدنی
423 نشریه 329 فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای 1384
424 نشریه 330 دستورالعمل آماربرداری از منابع آب – وسایل و روش های اندازه گیری 1384
425 نشریه 331 راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب 1384
426 نشریه 332 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه 1384
427 نشریه 333 شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی- اجتماعی سامانه‌های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف- ب- پ) 1384
428 نشریه 334 روش‌نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی سامانه‌های آبیاری تحت فشار 1384
429 نشریه 335 راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ 1385
430 نشریه 336 راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای 1385
431 نشریه 337 ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری 1385
432 نشریه 338 دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی 1385
433 نشریه 339 مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت 1385
434 نشریه 340 تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه استخراج معدنی
435 نشریه 341 مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت 1385
436 نشریه 342 راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان های حواشی بزرگراه های شهری 1385
437 نشریه 343 راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی 1385
438 نشریه 344 آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران آبا) 1385
439 نشریه 345 راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP 1385
440 نشریه 1-346 مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشكه زاری (آبیاری ثقلی) جلد یكم: كلیات، تعاریف و مفاهیم پایه
441 نشریه 2-346 مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشكه زاری (آبیاری ثقلی) جلد دوم: ضوابط و مبانی آبیاری و تسطیح اراضی كشاورزی
442 نشریه 3-346 مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشكه زاری (آبیاری ثقلی) جلد سوم: زهكشی
443 نشریه 4-346 مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشكه زاری (آبیاری ثقلی) جلد چهارم: سازه های آبی و جاده های دسترسی
444 نشریه 5-346 مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشكه زاری (آبیاری ثقلی) جلد پنجم: یكپارچه سازی اراضی كشاورزی
445 نشریه 347 راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب 1386
446 نشریه 348 ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی 1386
447 نشریه 349 راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها 1386
448 نشریه 350 مقررات تهویه معدن
449 نشریه 351 مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ
450 نشریه 352 معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای 1386
451 نشریه 353 راهنمای طراحی روسازی فرودگاه 1385
452 نشریه 354 راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور 1388
453 نشریه 355 دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن 1385
454 نشریه 356 ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای + ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشت
455 نشریه 357 ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
456 نشریه 358 ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز 1386
457 نشریه 359 راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور 1386
458 نشریه 360 دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود 1385
459 نشریه 360 – r1 دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود (تجديد نظر اول) 1393/03/17
460 نشریه 361 تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود(ویرایش اول) 1388
461 نشریه 362 دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداري آسفالت سرد 1393/12/27
462 نشریه 1-363 راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های فولادی 1387
463 نشریه 2-363 راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بتنی 1387
464 نشریه 3-363 راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بنایی 1387
465 نشریه 364 دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود 1387
466 نشریه 365 فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود 1386
467 نشریه 366 راهنماي طرح و اجراي لايه هاي روسازي با زهكش مناسب 1394/03/03
468 نشریه 367 شناسنامه فنی پل‌ها 1386
469 نشریه 368 راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی 1386
470 نشریه 369 ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری 1386
471 نشریه 370 راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه 1386
472 نشریه 371 مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ای 1385
473 نشریه 372
474 نشریه 373 راهنماي طراحي و اجراي ساختمان ورزشگاه هاي كوچك (محله اي) 1393/12/26
475 نشریه 374 مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف 1386
476 نشریه 375 مشخصات فنی، عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 کیلوولت 1386
477 نشریه 376 دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود 1386
478 نشریه 377
479 نشریه 378 راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نما 1388
480 نشریه 379 دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی 1387
481 نشریه 380 راهنماي طراحي و اجراي سيستم هاي برق اضطراري و پشتيبان 1394/04/07
482 نشریه 381 راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
483 نشریه 382 راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه
484 نشریه 383 راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها 1386
485 نشریه 1-384 دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداري آسفالت متخلخل 1394/04/06
486 نشریه 2-384 مستندات و مباني فني دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداري آسفالت متخلخل 1394/04/14
487 نشریه 385 دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم‌های پانل پیش‌ساخته سبک سه بعدی 1386
488 نشریه 385 (ویرایش اول) دستورالعمل طراحي، ساخت و اجراي سامان ههاي پانلي سه بعدي (تجديد نظر اول) 1391/12/20
489 نشریه 386
490 نشریه 387
491 نشریه 388 آیین‌نامه طرح و محاسبه سازه‌های بتنی پیش‌ساخته 1386
492 نشریه 389 آیین‌نامه طرح و محاسبه پل‌های بتن‌آرمه 1387
493 نشریه 390 راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای 1386
494 نشریه 391 راهنمای طراحی روسازی بنادر 1386
495 نشریه 392 ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره 1386
496 نشریه 393 نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان 1387
497 نشریه 394 دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر 1386
498 نشریه 395 دستورالعمل طراحی پل‌های فولادی 1386
499 نشریه 396 شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری
500 نشریه 397 راهنمای تهیه‌ شناسنامه‌ غار 1386

جدول شماره6

 

ردیف عنوان نام تاریخ دانلود دانلود کمکی
501 نشریه 398
502 نشریه 399 مشخصات فني عمومي سدها 1392/02/21
503 نشریه 400 آیین نامه سازه های فضاکار
504 نشریه 401 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – مسیریابی خطوط انتقال نیرو
505 نشریه 402 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – طراحی عمومی خطوط نیرو
506 نشریه 1-403 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – كلید قدرت در پست‌های فشار قوی جلد 1
507 نشریه 2-403 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – كلید قدرت در پست‌های فشار قوی جلد 2
508 نشریه 404 مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال، زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق
509 نشریه 405 راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب 1386
510 نشریه 406
511 نشریه 1-407 مشخصات فنی عمومی و اجرایی سكسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشارقوی
512 نشریه 2-407 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سكسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)
513 نشریه 1-408 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)
514 نشریه 2-408 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست های فشار قوی (جلد دوم)
515 نشریه 409 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال
516 نشریه 410 مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادن 1387
517 نشریه 411 شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن
518 نشریه 412 شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌
519 نشریه 1-412 شرح خدمات انجام مطالعه نقطه پرتصادف راهها 1393/11/07
520 نشریه 413 شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌
521 نشریه 414 واژه نامه بتن (ویرایش سوم)
522 نشریه 415 آيين نامه طرح هندسي راه هاي ايران 1391/08/10
523 نشریه 416 دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های كنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی)
524 نشریه 417 مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه ها
525 نشریه 418 ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع – دستورالعمل تبدیل دیمزارهای كم بازده و پر شیب به مراتع دست كاشت
526 نشریه 419 ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش‌های ذخیره نزولات آسمانی
527 نشریه 420 ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل كودپاشی در مرتع
528 نشریه 421 ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق
529 نشریه 422 ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مرتع كاری
530 نشریه 423 فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن 1389
531 نشریه 1-423 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) – جلد 1 1389
532 نشریه 2-423 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) – جلد 2 1387
533 نشریه 424 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی 1387
534 نشریه 425 شرح خدمات مطالعات خاكشناسی (تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی)
535 نشریه 1-426 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – مقره‌های خطوط انتقال نیرو جلد 1
536 نشریه 2-426 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – مقره‌های خطوط انتقال نیرو جلد 2
537 نشریه 1-427 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – هادیهای خطوط انتقال نیرو جلد 1
538 نشریه 2-427 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – هادیهای خطوط انتقال نیرو جلد 2
539 نشریه 1-428 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – ترانسفورماتورهای جریان در پست‌های فشار قوی جلد 1
540 نشریه 2-428 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – ترانسفورماتورهای جریان در پست‌های فشار قوی جلد 2
541 نشریه 1-429 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)
542 نشریه 2-429 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد دوم)
543 نشریه 430 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – انتخاب محل پست
544 نشریه 431 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو
545 نشریه 1-432 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)
546 نشریه 2-432 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)
547 نشریه 433 فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری) 1388
548 نشریه 434 راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی 1388
549 نشریه 435 فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی 1388
550 نشریه 436 راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های آب 1387
551 نشریه 1-437 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)
552 نشریه 2-437 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد دوم)
553 نشریه 438 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی 1387
554 نشریه 1-439 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی جلد 1 1387
555 نشریه 2-439 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی جلد 2 1387
556 نشریه 1-440 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو جلد 1 1387
557 نشریه 2-440 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو جلد 2 1387
558 نشریه 441 تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنی 1387
559 نشریه 442 مقررات تهیه نقشه‌های استخراجی معدن 1387
560 نشریه 443
561 نشریه 444 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – نقشه‌برداری خطوط انتقال نیروی برق 1387
562 نشریه 1-445 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو جلد 1 1387
563 نشریه 2-445 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو جلد 2 1387
564 نشریه 4-445 مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش جلد چهارم تعاریف و علائم استاندارد در نقشه های اجرایی آبخیزداری – جلد 4 1387
565 نشریه 446 معرفی ماشین آلات عمرانی
566 نشریه 447 مدیریت ایمنی در كارگاههای عمرانی
567 نشریه 448 مدیریت نگهداری وتعمیرات ماشین آلات عمرانی
568 نشریه 449 مدیریت بهره برداری ماشین آلات عمرانی
569 نشریه 1-450 مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های كنترل فرسایش-جلد اول-مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانكت بندی
570 نشریه 2-450 مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های كنترل فرسایش جلد دوم دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای سكو بندی
571 نشریه 3-450 مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های كنترل فرسایش جلد سوم دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای تراس بندی
572 نشریه 4-450 مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های كنترل فرسایش جلد چهارم تعاریف و علائم استاندارد در نقشه های اجرایی آبخیزداری
573 نشریه 1-451 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال شینه و هادی ها در پست های فشار قوی جلد 1
574 نشریه 2-451 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال شینه و هادی ها در پست های فشار قوی جلد 2
575 نشریه 1-452 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال كابل در پست های فشار قوی جلد 1
576 نشریه 2-452 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال كابل در پست های فشار قوی جلد 2
577 نشریه 453 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال هماهنگی عایقی در پست های فشار قوی
578 نشریه 454 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سازه های پست های فشار قوی
579 نشریه 455 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راهنمای طراحی و مهندسی محوطه سازی پست های فشار قوی
580 نشریه 456 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطی 1387
581 نشریه 457 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – تركیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی
582 نشریه 458 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی 1387
583 نشریه 1-459 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – سیستم زمین در پست‌های فشار قوی جلد 1 1387
584 نشریه 2-459 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – سیستم زمین در پست‌های فشار قوی جلد 2 1387
585 نشریه 460 راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) – شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح 1388
586 نشریه 461
587 نشریه 462 راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها وآب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی 1388
588 نشریه 463 آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله 1387
589 نشریه 464 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی 1387
590 نشریه 1-465 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو جلد اول 1387
591 نشریه 2-465 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو جلد دوم 1387
592 نشریه 466 دستورالعمل انجام مطالعات خاک‌شناسی 1387
593 نشریه 467 دستورالعمل تجزیه‌های آزمایشگاهی نمونه‌های خاک و آب 1387
594 نشریه 468 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال – سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی 1387
595 نشریه 469 موافقت نامه ساخت بهر ه‌برداری واگذاری Build – Operate – Transfer (BOT)
596 نشریه 470 راهنمای طراحی تلمبه خانه های آب 1388
597 نشریه 1-471 مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی زمین‌های شالیزاری – جلد اول: کلیات 1387
598 نشریه 2-471 مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری جلددوم آبیاری جلد دوم 1388
599 نشریه 3-471 مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری جلدسوم زهکشی جلد سوم 1388
600 نشریه 472 دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه‌ها و نظام گلخانه‌ای کشور 1387

جدول شماره7

 

ردیف عنوان نام تاریخ دانلود دانلود کمکی
601 نشریه 472 (ویرایش اول) مباني و ضوابط توسعه گلخانه ها (نظام گلخانهاي ،پرورش قارچ خوراكي وكمپوست كشور) 1391/09/07
602 نشریه 473 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی نشریه شماره 4
603 نشریه 474 مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها – مبانی و ضوابط طراحی 1387
604 نشریه 475 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قوی
605 نشریه 1-476 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی جلد1
606 نشریه 2-476 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی جلد2
607 نشریه 477 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی
608 نشریه 478 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات كوپلینگ در پست‌های فشار قوی
609 نشریه 1-479 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی جلد 1
610 نشریه 2-479 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی جلد 2
611 نشریه 480 فهرست خدمات كارهاي مهار سيلاب 1391/01/29
612 نشریه 481 راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌ها 1388
613 نشریه 482 ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب‌شکن‌ها، تندآب‌ها و تاسیسات پایانه‌ای استهلاک انرژی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی 1388
614 نشریه 1-483 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راكتورهای موازی در پست‌های فشار قوی جلد1
615 نشریه 2-483 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راكتورهای موازی در پست‌های فشار قوی جلد 2
616 نشریه 485 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی
617 نشریه 486 مشخصاتفني عمومي و اجرايي پستها، خطوط فوق توزيع و انتقال معيارهاي طراحي و مهندسي طرحهاي جانمايي در پستهاي فشار قوي 1391/01/29
618 نشریه 1-487 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی جلد1
619 نشریه 2-487 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی جلد2
620 نشریه 488 دستورالعمل امداد و نجات در معادن
621 نشریه 489 مقررات روشنایی در معادن
622 نشریه 1-490 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال یراق آلات در پست های فشار قوی جلد 1
623 نشریه 2-490 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال یراق آلات در پست های فشار قوی جلد 2
624 نشریه 491 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال طبقه بندی خاك در پست های فشار قوی
625 نشریه 492 راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشک 1388
626 نشریه 493 معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشی 1388
627 نشریه 494 راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آن 1388
628 نشریه 496 راهنمای تهیه گزارش های طراحی معدن
629 نشریه 497 فهرست خدمات مرحله ی طراحی پایه واحدهای فرآوری مواد معدنی
630 نشریه 498 راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اکتشافی معدن
631 نشریه 499 فهرست جزییات خدمات مطالعات مرمت و بازسازی و شرح خدمات تهیه شناسنامه كاریزهای كشور
632 نشریه 500 دستورالعمل نظارت و كنترل فنی مطالعات خاكشناسی
633 نشریه 1-501 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی جلد1
634 نشریه 2-501 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی جلد2
635 نشریه 1-502 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی جلد1
636 نشریه 2-502 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی جلد2
637 نشریه 1-503 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های كنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی جلد1
638 نشریه 2-503 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های كنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی جلد2
639 نشریه 1-504 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال خازن های موازی در پست های فشار قوی جلد1
640 نشریه 2-504 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال خازن های موازی در پست های فشار قوی جلد2
641 نشریه 505 دستورالعمل پایش و ارزیابی طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزدازی
642 نشریه 506 دستورالعمل ترابری در معادن
643 نشریه 507 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال پی های تجهیزات در پست های فشار قوی
644 نشریه 508 علایم استاندارد نقشه های فرآوری مواد معدنی (كانه آرایی)
645 نشریه 509 راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن
646 نشریه 510 دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار
647 نشریه 511 راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها 1390/03/30
648 نشریه 512 دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاه
649 نشریه 513 دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات پست ها
650 نشریه 515 راهنمای مكان یابی واحدهای كانه آرایی و فرآوری
651 نشریه 516 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشكن های رودخانه ای
652 نشریه 517 دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات كنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری
653 نشریه 518 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند
654 نشریه 519 راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبكه های آبیاری و زهكشی
655 نشریه 520 راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبكه های جمع آوری فاضلاب
656 نشریه 521 راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه كننده عمقی مخازن سدها
657 نشریه 522 دستورالعمل پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)
658 نشریه 523 راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها
659 نشریه 524 راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی
660 نشریه 525 راهنماي ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاك، پيامدها و روش هاي كاهش مخاطرات آن 1391/06/15
661 نشریه 526 راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ
662 نشریه 527 راهنماي طراحي، ساخت و بهره برداري سامانه هاي انحراف سيلاب 1391/09/07
663 نشریه 528 راهنماي کاربرد ژئوتکستايل در سازه‌هاي حفاظتي دريايي 1391/01/29
664 نشریه 529 راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها
665 نشریه 530 راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری كوچك
666 نشریه 531 دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن
667 نشریه 532 دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی – اکتشافی بزرگ مقیاس و رقومی کردن آن ها 1390/05/02
668 نشریه 534 راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و خورها
669 نشریه 535 ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب ها
670 نشریه 536 فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن
671 نشریه 537 دستورالعمل طراحي و اجراي سيستم‌هاي نگهداري تونل‌هاي معدني 1391/01/29
672 نشریه 538 دستورالعمل تحليل پايداري و پايدارسازي معادن روباز 1391/01/29
673 نشریه 539 علائم استاندارد نقشه‌هاي زمين‌شناسي 1391/01/29
674 نشریه 540 دستورالعمل اكتشاف ژئوشيميايي بزرگ مقياس رسوبات آبراهه‌اي (1 :25،000) 1391/01/29
675 نشریه 541 فهرست خدمات مراحل چهارگانه اكتشاف فلزات پايه (اكتشاف مس) 1391/01/29
676 نشریه 542 راهنماي محاسبه قيمت تمام شده در فعاليتهاي استخراج مواد معدني 1391/01/29
677 نشریه 543 دستورالعمل طرای و اجرای سقف های تیرچه و بلوک (تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز) 1390
678 نشریه 544 ضوابط انجام آزمايشهاي كانه‌آرايي در مقياسهاي آزمايشگاهي، پايه و پيشاهنگ 1391/04/25
679 نشریه 545 راهنماي انتخاب و محاسبه ظرفيت ماشين آلات و تجهيزات كارخانه هاي كانه آرايي 1391/06/12
680 نشریه 546 دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت
681 نشریه 547 دستورالعمل مطالعات مرمت و بازسازي و تهيه شناسنامه كاريزهاي كشور 1391/01/29
682 نشریه 548 مبانی، ضوابط و راهنمای اجرایی شناسگرهای ترافیکی
683 نشریه 549 راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی
684 نشریه 550 راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ
685 نشریه 551 دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها
686 نشریه 552 دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات آبخوان های آبرفتی
687 نشریه 553 دستورالعمل نگهداري و كنترل سقف در كارگاههاي استخراج 1391/08/10
688 نشریه 554 راهنماي سنگ جوري مواد معدني به روشهاي دستي يا خودكار 1391/10/05
689 نشریه 555 راهنماي جامع تدوين گزارش 1392/11/30
690 نشریه 556 راهنماي شناخت و بررسي عوامل موثر در آب به حساب نيامده و راهكارهاي كاهش آن 1391/01/29
691 نشریه 557 راهنماي تعيين آب مورد نياز اكوسيستم هاي آبي 1391/01/29
692 نشریه 558 راهنماي امكان سنجي پروژه هاي معدني 1393/11/08
693 نشریه 559 راهنماي انباشت مواد باطله در واحدهاي كانه آرايي و فرآوري 1391/11/23
694 نشریه 560 راهنماي بررسي اثر فعاليت‌هاي كشاورزي بر كميت و كيفيت آب هاي سطحي 1391/01/29
695 نشریه 561 راهنماي كاربرد رديا بها در بررسي نشت و فرار آب از مخزن و تكيه گاه هاي سد 1391/03/21
696 نشریه 562 راهنماي مطالعات ريخت‌شناسي دلتاها 1391/01/29
697 نشریه 563 ضوابط زيست‌محيطي برداشت مصالح رودخانه‌اي 1391/01/29
698 نشریه 564 راهنماي حمل و نقل مواد معدني در مدارهاي فرآوري 1391/11/23
699 نشریه 565 شناسايي مواد معدني و آزادسازي آنها در كانه آرايي 1391/11/23
700 نشریه 566 فهرست خدمات طرح هاي آبرساني مراحل « طراحي پايه و طراحي تفصيلي » 1391/03/21

جدول شماره8

ردیف عنوان نام تاریخ دانلود دانلود کمکی
701 نشریه 567 واژه ها و اصطلاحات پايه اكتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني 1391/11/23
702 نشریه 568 راهنماي مديريت بهره برداري و نگهداري از تاسيسات وتجهيزات هيدرومكانيكي سد و تاسيسات وابسته 1391/01/29
703 نشریه 570 آيين نامه طراحي راهدارخانه ها 1390/11/11
704 نشریه 573 راهنماي آبكشي در معادن 1393/11/07
705 نشریه 574 مباني زيست‌محيطي طراحي براي طرح‌هاي تغذيه مصنوعي 1391/01/29
706 نشریه 575 راهنماي پهنه بندي توان اكولوژيك به منظور استقرار طرح هاي توسعه منابع آب 1391/11/30
707 نشریه 576 ضوابط و معيارهاي طراحي و نقشه هاي همسان ساز ه هاي زهكشي زيرزميني 1391/12/20
708 نشریه 577 دستورالعمل تعيين محل و نظارت بر حفر چاه هاي آب در آبرفت و سازندهاي سخت و تهيه گزارش حفاري (چاه هاي بهره برداري، اكتشافي، پيزومترها و مشاهده اي) 1392/03/25
709 نشریه 578 فهرست خدمات تعيين حدبستر و حريم تالاب‌ها و درياچه‌ها 1391/03/21
710 نشریه 579 دستورالعمل طراحي هندسي بازكننده ها و حفريات زيرزميني 1391/11/23
711 نشریه 580 ضوابط و معيارهاي فني انتخاب آسياهاي خودشكن و نيمه خودشكن 1391/11/23
712 نشریه 581 فهرست خدمات مراحل چهارگانه اكتشاف سرب و روي 1391/11/23
713 نشریه 582 ضوابط طراحي سامانه‌هاي آبياري با لوله هاي كم‌فشار 1391/03/21
714 نشریه 583 راهنماي جامع مطالعات طرح، بهره برداري و نگهداري سامانه پيش بيني و هشدار سيل 1391/03/21
715 نشریه 584 راهنماي كاربرد مدل هاي رياضي و فيزيكي درمطالعات مهندسي و ساماندهي رودخانه 1391/03/21
716 نشریه 585 راهنماي روش هاي توزيع مكاني عوامل اقليمي با استفاده از داده هاي نقطه اي 1391/07/04
717 نشریه 586 راهنماي برآورد خسارت مخزن در محدوده درياچه سدهاي مخزني 1391/06/12
718 نشریه 587 مشخصات فني عمومي و اجرايي سيستم کابل‌کشي مخابراتي ژنريک ساختمان 1391/04/14
719 نشریه 588 فهرست خدمات اكتشافي سنگ ها و كاني هاي صنعتي 1391/11/23
720 نشریه 589 راهنماي مطالعات رسوب گذاري و رسوب زدايي مخازن سدها 1391/06/15
721 نشریه 590 راهنماي محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه 1391/08/14
722 نشریه 591 راهنماي طراحي شبكه هاي لرزه نگاري و شتاب نگاري سدها 1391/10/05
723 نشریه 592 راهنماي مطالعات ريخت شناسي رودخانه ها 1391/06/15
724 نشریه 593 راهنماي مطالعات رودخانه هاي مخروط افكنه اي 1391/06/15
725 نشریه 594 راهنماي مطالعات ژئوفيزيكي به روشهاي مغناطيس سنجي، گراني سنجي و لرزه نگاري در اكتشافات معدني 1391/12/20
726 نشریه 595 فهرست خدمات مراحل چهارگانه اكتشاف آنتيموان 1391/12/20
727 نشریه 596 فهرست خدمات پايش كيفيت آب هاي سطحي (جاري) 1391/10/05
728 نشریه 597 فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پايش كيفيت آب مخازن سدها 1391/10/05
729 نشریه 598 راهنماي روشهاي مهار رسوب در رودخانه ها 1391/11/23
730 نشریه 599 فهرست خدمات مراحل مختلف اكتشاف كانيها و سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي 1391/12/20
731 نشریه 600 راهنماي بارگذاري و تحليل لرزه اي شريان هاي حياتي ايران 1391/08/10
732 نشریه 601 راهنماي طراحي لرزه اي سامانه گازرساني 1391/08/10
733 نشریه 602 راهنماي طراحي لرزه اي سامانه برق رساني 1391/08/10
734 نشریه 603 راهنماي طراحي لرزه اي سامانه مخابرات 1391/08/10
735 نشریه 604 راهنماي طراحي لرزه اي سامانه آب رساني 1391/08/10
736 نشریه 605 راهنماي طراحي لرزه اي سامانه فاضلاب 1391/08/10
737 نشریه 606 راهنماي ارزيابي و بهسازي لرزه اي سامانه گازرساني 1391/08/10
738 نشریه 607 راهنماي ارزيابي و بهسازي لرزه اي سامانه برق رساني 1391/08/10
739 نشریه 608 راهنماي ارزيابي و بهسازي لرزه اي سامانه مخابرات 1391/08/10
740 نشریه 609 راهنماي ارزيابي و بهسازي لرزه اي سامانه آب رساني 1391/08/10
741 نشریه 610 راهنماي ارزيابي و بهسازي لرزه اي سامانه فاضلاب 1391/08/10
742 نشریه 611 راهنماي ملاحظات زيست محيطي در فعاليتهاي استخراجي 1391/12/20
743 نشریه 612 آيين نامه طراحي و اجراي سازه هاي فولادي سرد نورد – LSF (بخش سازه) 1391/11/23
744 نشریه 613 آيين نامه طراحي و اجراي سازه هاي فولادي سرد نورد – LSF (بخش غير سازه) 1391/11/23
745 نشریه 614 مشخصات فني عمومي و اجرايي روشنايي راه ها 1392/03/11
746 نشریه 615 فهرست خدمات و راهنماي مطالعات دورسنجي در اكتشاف مواد معدني 1391/12/20
747 نشریه 616 راهنماي ارزيابي و كنترل پيامدهاي ناشي از انفجار در معادن سطحي 1391/12/20
748 نشریه 617 فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اكتشاف مواد اوليه توليد انواع سيمان 1393/11/04
749 نشریه 618 فهرست خدمات و دستورالعمل بررسي هاي چاه پيمايي 1394/02/28
750 نشریه 619 مباني و رويه هاي دستيابي به قيمت توافقي آب 1391/12/20
751 نشریه 620 دستورالعمل پايش كيفيت آبهاي زيرزميني 1391/12/20
752 نشریه 621 دستورالعمل تعيين حريم كيفي آبهاي زيرزميني 1392/03/05
753 نشریه 622 مشخصات فني عمومي و اجرايي سيستم هاي رديابي و اعلام حريق ساختمان 1392/11/02
754 نشریه 624 راهنماي تحليل و طراحي لرزه اي سدهاي خاكي و سنگريز 1392/07/08
755 نشریه 626 راهنماي كاربردي انجام تحليل خطر زلزله 1393/02/24
756 نشریه 627 مستندات پروژه هاي بهره ورCHP (سيستمهاي توليد همزمان برق و گرما) 1392/10/23
757 نشریه 629 راهنماي طراحي و اجراي سازه اي حفاظت سواحل 1392/04/23
758 نشریه 630 دستورالعمل طراحي ساز ه هاي ساحلي بخش اول- ملاحظات كلي 1392/04/02
759 نشریه 631 دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش دوم- شرايط طراحي 1392/04/02
760 نشریه 632 دستورالعمل طراحي ساز ه هاي ساحلي بخش سوم- مصالح 1392/04/02
761 نشریه 633 دستورالعمل طراحي ساز ه هاي ساحلي بخش چهارم- قطعات بتني پيش ساخته 1392/04/02
762 نشریه 634 دستورالعمل طراحي ساز ه هاي ساحلي بخش پنجم- پي ها 1392/04/02
763 نشریه 635 دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش ششم- كانال هاي ناوبري و حوضچ هها 1392/04/02
764 نشریه 636 دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش هفتم- تجهيزات محافظت بندر 1392/04/02
765 نشریه 637 دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش هشتم- تاسيسات پهلوگيري (مهار) 1392/04/02
766 نشریه 638 دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش نهم- ساير تجهيزات بندر 1392/04/02
767 نشریه 639 دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش دهم- اسكله هاي ويژه 1392/04/02
768 نشریه 640 دستورالعمل طراحي سازه هاي ساحلي بخش يازدهم- اسكله هاي تفريحي 1392/04/02
769 نشریه 642 راهنماي ارزيابي اقتصادي پروژه هاي آبخيزداري 1392/07/17
770 نشریه 643 راهنماي شكل هندسي مقطع و راستاي رودخانه 1392/06/26
771 نشریه 644 راهنماي ارزيابي ايمني و اقدامات اضطراري در سدها و سازه هاي وابسته 1392/07/07
772 نشریه 645 دستورالعمل احيا، توسعه و بهسازي چاه هاي آب (كشاورزي و شرب) 1392/08/07
773 نشریه 646 راهنماي كاربرد سيستم هاي اطلاعات مكاني (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهاي موثر مطالعات هيدرولوژيكي حوضه هاي آبريز 1392/07/16
774 نشریه 647 دستورالعمل روش هاي محاسبه حداكثر سيل محتمل PMF 1392/10/21
775 نشریه 650 ضوابط اتصال و بهره برداري نيروگاه هاي بادي بزرگ به شبكه سراسري برق 1392/11/02
776 نشریه 652 دستورالعمل آماده سازي و اندازه گيري عناصر در كانسنگ آهن 1394/05/03
777 نشریه 653 راهنماي اكوتوريسم و طبيعت گردي در حوضه هاي آبخيز 1393/12/27
778 نشریه 654 مباني و ضوابط طراحي روشنايي و مهندسي روشنايي 1392/12/26
779 نشریه 658 ضوابط و معيارهاي فني احداث بادشكن بيولوژيك 1393/06/24
780 نشریه 663 شرح خدمات مطالعات ايجاد و ساماندهي نظام بهره برداري مناسب آب كشاورزي 1393/12/27
781 نشریه 664 شرح خدمات مطالعات بهسازي شبكه هاي آبياري و زهكشي در حال بهره برداري 1393/11/06
782 نشریه 665 دستورالعمل رفتارسنجي كمي آب هاي زيرزميني 1393/05/20
783 نشریه 667 راهنماي طراحي سيستم هاي فتوولتاييك به منظور تامين انرژي الكتريكي به تفكيك اقليم و كاربري 1393/12/19
784 نشریه 668 دستورالعمل تهيه گزارش فني سيلاب 1393/06/24
785 نشریه 669 راهنماي ارزيابي سيستم ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) در معادن 1394/05/05
786 نشریه 673 دستورالعمل احداث سامانه هاي كلرزني در تصفيه خانه هاي آب و تصفيه خانه هاي فاضلاب 1393/12/18
787 نشریه 674 دستورالعمل كلي جهت اندازه گيري فلزات در آب 1393/12/04
788 نشریه 676 فهرست خدمات مطالعات ظرفيت خودپالايي رودخانه ها 1394/03/27
789 نشریه 677 دستورالعمل انجام عمليات ويديومتري شبكه هاي فاضلاب 1394/04/09
790 نشریه 2460 موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره 1379
791 نشریه 3419 موافقتنامه شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی 1379
792 نشریه 4311 موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی پیمان 1378
793 نشریه 62703 موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان کارهای صنعتی 1383
794 نشریه 58167 راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح های راهسازی 1386
795 نشریه 89666 اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی 1386
796 نشریه 810081 آنالیز فهرست بها 1380
797 نشریه 3121-3122 راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح 1380
798 نشریه 84-15 دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 1384
799 N56 فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی 1370
800 N57 فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی 1370

جدول شماره9

ردیف عنوان نام تاریخ دانلود دانلود کمکی
801 N91 فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری 1373
802 N92 فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری 1373
803 N93 فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی 1374
804 N94 فهرست خدمات مرحله دو (تشریحی) طرح های آبیاری و زهکشی 1374
805 N95 فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آن ها شبکه آبیاری احداث شده است. 1374
806 N96 فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی 1374
807 N98 شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی 1374
808 N103 فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی 1374
809 N104 فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها 1374
810 N220 آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی 1381
811 نظام نظارت نظام نظارت و ارزیابی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 1385
812 راهنما راهنمای تهیه اطلاعات نظارتی پروژه‌های عمرانی استانی 1387