درباره ما

مهندسین مشاور منشوراقلیم سازه

شرکت مهندسین مشاور منشور اقلیم سازه (سهامی خاص ) و شرکت‌های زیر مجموعه آن از سال 1392 با موضوع ارائه خدمات مهندسی تأسیس و صلاحیت این شرکت در رشته‌های طراحی، نظارت تایید گردیده است.

  • پایه یک سازه
  • پایه یک معماری
  • پایه یک تاسیسات الکتریکی
  • پایه یک تاسیسات مکانیکی

این مجمـوعه آمادگی جهت ارائه خدمات مهندسی و مشاوری در زمینه‌های پروژه‌های اداری، مسکونی، تجاری، صنعتی، خدماتی و رفاهی، سازه‌های مختلف، تاسیسات زیربنائی را بر اساس استانداردهای داخلی و بین‌المللی دارد .