خط مشی

  1. ایجاد شرایط کار تیمی جهت انجام فعالیت‌های مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست با بهره‌گیری از نیروهای با تجربه و مهندسان جوان.
  2.  ایجاد فضای آموزشی مناسب برای ارتقاء سطح دانش مهندسین جوان در جهت توسعه منابع انسانی و تربیت نخبگان مرتبط در حوزه مهندسی و مدیریت ساخت در سطوح عالی و حرفه‌ای
  3. بکارگیری روش‌های نوین مدیریت پروژه و مهندسی و تلاش در جهت جذب دانش روز دنیا.
  4. انجام به موقع تعهدات و ارائه خدمات مهندسی کارآمد با ارزیابی مداوم عملکرد همکاران و بسترسازی لازم جهت افزایش بهره‌وری.
  5. پیگیری برای ارتقاء جایگاه و نقش HSE از حیث حفظ جان انسان‌ها و محیط زیست، صرفه اقتصادی، کنترل و نظارت آن در جهت احترام به حقوق مردم به عنوان استفاده کنندگان از ساختمان‌ها و فضا‌ها و پروژه‌های احداثی.
  6. توجه موثر به حفظ منابع انرژی و سرمایه‌های ملی در تعریف، طراحی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها با نگاه توسعه پایدار، مهندسی ارزش. و رعایت اخلاق حرفه ایی
  7. توجه به سرمایه مشتری بعنوان منابع ملی در ارایه خدمات مهندسی
  8. استقبال از نقد مشتریان در خصوص عملکرد شرکت و برنامه ریزی در جهت بهبود.
  9.  ایجاد بستر مناسب جهت صدور خدمات فنی مهندسی با قابلیت رقابت بین المللی.